MOL Hydro HM 46 AL bezpepelno hidraulično ulje

Bezpepelna hidraulična ulja superiornog kvaliteta. Ne sadrže aditive na bazi cinka i kalcijuma. Poseduju odličnu sposobnost odvajanja vode i oslobađanja vazduha i izuzetnu oksidacionu i termalnu stabilnost. Obezbeđuju superiornu sposobnost filtriranja kao i povećanu pouzdanost i zaštitu opreme i pri produženim periodima zamene ulja. Preporučuju se za hidraulične sisteme najmodernijih alatnih mašina, poljoprivredne i terenske mehanizacije.

Klasa viskoznosti ISO VG 46
Nivo performansi, odobrenja ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51506 VDL
Parker Hannifin (Denison) HF-0
Eaton (Vickers) I-286-S
Eaton (Vickers) M-2950-S
Cincinnati Lamb P-70
Bosch-Rexroth RE 07075
Bosch-Rexroth RE 90220
AIST (US Steel) 127
AIST (US Steel) 126
SEB 181222 (HLP)
AFNOR NF-E-48603 (HM)
Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2
Svojstva Karakteristične vrednosti
Kinematička viskoznost na 40°C [mm2/s] 46,9
Temperatura paljenja (Cleveland) [°C] 225
Gustina na 15°C [g/cm3] 0,878
Tačka stinjavanja [°C] -27